Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-137 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Odredite sve parametre  takve da točka  pripada pravcu .

1.                          2.                           3.                          4. ne postoji takav

Napišemo jednadžbu pravca u eksplicitnom obliku:

Nacrtajmo zadani pravac:

Vidimo da točke na pravcu , imaju iste vrijednosti x i y koordinata.

Zadana točka , ima također iste vrijednosti ordinate i apscise, tako da će za svaki , točka  pripadati pravcu .


      

© Hologram 2005-2019