Search
Tuesday, July 07, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-145 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Ako je stranica uspravnog stošca jednaka promjeru osnovke, tada je omjer površina plašta i osnovke jednak:

1.                            2.                            3.                          4.

Površina plašta stošca iznosi .

Osnovka stošca je krug površine .

Omjer površina iznosi

.

Zadano je

,

pa omjer površina plašta i osnovke iznosi .


      

© Hologram 2005-2019