Search
Saturday, April 04, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-279 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Neki se skup sastoji od n različitih elemenata. Ako tom skupu dodamo jedan element, onda će broj njegovih permutacija bez ponavljanja biti šest puta veći. Koliki je n?

1. 5                                2. 6                                3. 7                                4. 8

Broj permutacija bez ponavljanja skupa od n elemenata jednak je

Ako skupu dodamo jedan element, broj permutacija je

Prema uvjetu zadatka je


      

© Hologram 2005-2019