Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 EM-04-72 - Prijemni ispit EFZG 2004

Previous Chapter Next

Odredite sve parametre  takve da su pravci  i  paralelni.

1.                         2. ne postoji takav     3.                   4.

Pravci  ,  su paralelni, ako su koeficijenti tih pravaca jednaki, odnosno ako je .

Napišimo zadane pravce u esplicitnom obliku:

Pošto pravci imaju jednake koeficijente smjera k, oni su paralelni za svaki .


      

© Hologram 2005-2019