Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PF-04-F03 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Uteg mase 6 kg objesimo na dinamometar u dizalu koje se giba prema gore s ubrzanjem od . Koju težinu pokazuje dinamometar?

A. 72 kg               B. 72 N                C. 6 N                  D. 48 kg               E. 48 N

Tijelo u sustavu koji se giba ubrzano osjeća akceleraciju suprotnu akceleraciji sustava.

Osim toga, tijelo osjeća i akceleraciju g, uslijed sile teže.

Ukupna akceleracija je:


      

© Hologram 2005-2019