Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PF-04-F07 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Kroz razliku potencijala od 160 V ubrzani su iz stanja mirovanja proton i elektron. Koliki je omjer njihovih brzina ako je omjer njihovih masa ?

A. 918                  B. 1836                C. 459                  D. 1                      E. 43

Rad dobiven ubrzanjem naboja q kroz razliku potencijala U jednak je:

Taj rad prelazi u kinetičku energiju čestice:

Naboji protona i elektrona su jednakog iznosa pa je omjer njihovih brzina:


      

© Hologram 2005-2019