Traži
19. ožujak 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 PI-04-I02 - Prijemni ispit PMF 2004

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Logička formula   ekvivalentna je formuli

A. A                     B.            C. B                     D.              E.

 (pravilo apsorpcije)

 (de Morganovo pravilo)

Primjenimo te identitete na zadani izraz:

    (ukidanje dvostruke negacije)

          (pravilo apsorpcije)


      

© Hologram 2005-2015