Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PM-04-M04 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Ako su a, b, c, d, e međusobno različiti realni brojevi, različiti od nule, i ako je , onda ne mora vrijediti

A.                                      B.                       C.   

                            D.                              E.

Razvijanjem zadanih izraza imamo:

A.

Uz uvjet zadatka , izraz prelazi u , što se kosi sa drugim uvjetom zadatka da su a, b, c, d, e međusobno različiti. To je i rješenje zadatka. Provjerimo još ostale izraze.

B.

 

Uz uvjet , izraz prelazi u  što, naravno, mora vrijediti.

Ostala 3 izraza se mogu svesti na , pa i oni moraju vrijediti.

C.

D.

E.


      

© Hologram 2005-2019