Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PM-04-M09 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Suma svih rješenja kubne jednadžbe  jednaka je

A.                  B.       C.          D.                   E.

Neka su  rješenja zadane kubne jednadžbe. Tada jednadžbu možemo faktorizirati u oblik:

Izmnožimo zagrade i grupiramo pribrojnike po potencijama od z:

Usporedba sa  pokazuje:

što je rješenje zadatka.

Također možemo vidjeti da je:

Na isti način izvode se Vieteove formule za kvadratnu jednadžbu.


      

© Hologram 2005-2019