Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 PM-04-M13 - Prijemni ispit PMF 2004

Previous Chapter Next

Dva kruga polumjera 1 postavljena su tako da rub jednog prolazi kroz središte drugog. Površina njihovog presjeka iznosi

A.        B.            C.               D.         E.

Kako su sve označene dužine jednake r, trokuti  i  su jednakostranični i imaju sve kuteve jednake .

Površina presjeka jednaka je zbroju površina 2 jednakostranična trokuta i 4 kružna odsječka.

Površina jednakostraničnog trokuta stranice r je .

Površina kružnog odsječka sa središnjim kutem  je .

Ukupna površina je:

Uz , imamo:


      

© Hologram 2005-2019