Search
Sunday, November 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 SF-04-36 - Prijemni ispit FSB 2004

Previous Chapter Next

U horizontalnoj cijevi promjera 10 cm voda teče brzinom  pri statičkom tlaku 2 bar. Koliki je tlak u užem dijelu cijevi promjera 5 cm.

1. 0.3 bar             2. 1.21 bar            3. 1.4 bar             4. 1.7 bar              5. 1.84 bar

Da bi tok vode kroz širi i kroz uži dio cijevi bio jednak mora vrijediti

, odnosno .

Površine presjeka su proporcionalne promjerima, pa je

Prema Bernoullijevom teoremu je

Uvrstimo:


      

© Hologram 2005-2019