Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 FER 1989/1990

Riješeni zadaci s prijemnog ispita na FER-u - školska godina 1989/1990, 1. ispitni rok (ukupno 11)

Zadatak TM-89-01 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.1
Zadatak TM-89-04 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.4
Zadatak TM-89-07 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.7
Zadatak TM-89-11 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.11
Zadatak TM-89-15 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.15
Zadatak TM-89-19 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.19
Zadatak TM-89-23 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.23
Zadatak TF-89-27 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.27
Zadatak TF-89-31 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.31
Zadatak TF-89-34 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.34
Zadatak TF-89-38 - Prijemni ispit FER 1989
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1989, Izvornik: 1, Oznaka: 17.38

      

© Hologram 2005-2019