Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-89-27 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Uteg od 3kg nalazi se na podu dizala. Ako se dizalo penje brzinom 1ms-1, kolikom silom uteg pritišće na pod?

A. 3 kg                 B. 30 kg               C. 2,43 N             D. 29,43 N           E. 26,43 N

Uteg pritišće pod dizala isključivo zbog sile teže, budući da se dizalo ne giba ubrzano, pa su sve sile u njemu kao i da stoji:


      

© Hologram 2005-2019