Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 TF-89-27 - Prijemni ispit FER 1989

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Uteg od 3kg nalazi se na podu dizala. Ako se dizalo penje brzinom 1ms-1, kolikom silom uteg pritišće na pod?

A. 3 kg                 B. 30 kg               C. 2,43 N             D. 29,43 N           E. 26,43 N

Uteg pritišće pod dizala isključivo zbog sile teže, budući da se dizalo ne giba ubrzano, pa su sve sile u njemu kao i da stoji:


      

© Hologram 2005-2015