Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-89-31 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Automobil vozi brzinom 32km/h po horizontalnom putu. Koeficijent trenja između guma i ceste je 0,8. Koliki je najmanji polumjer zakrivljenosti zaokreta tog automobila, a da ne nastupi proklizavanje?

A. 9 m                  B. 10 m                C. 11,7 m             D. 12,5 m             E. 13 m

U zavoju na automobil djeluje centrifugalna sila:

Proklizavanje počinje kada je centrifugalna sila veća od trenja, a granični slučaj je:

je koefcijent trenja. Iz toga dobijemo polumjer zavoja:


      

© Hologram 2005-2019