Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-89-38 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Elektrone izbačene fotoefektom iz platine zaustavlja potencijal od 0,8V. Odredite duljinu vala svjetlosti koja je uzrokovala fotoefekt. Izlazni rad za platinu je 5,3eV (h=6,625×10-34 Js, e=1,6×10-19 C)

A. 2,04×10-7 m      B. 573 nm            C. 5,02×10-7 m      D. 6,2×10-7 m        E. 626 nm

Energija elektrona izbačenog fotoefektom je:

 je frekvencija fotona,  izlazni rad koji ovisi o materijalu. Iz tog izraza izdvojimo valnu duljinu:

Pretvorimo eV u SI jedinice (J) i uvrstimo:


      

© Hologram 2005-2019