Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-89-04 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Ako je  f(x) = 10x – 1, g(x) = log (2x), tada rješenje jednadžbe  leži u intervalu

A. (0,1)                B. (1,2)                C. (2,10)              D. (10,100)          E. (100,1000)

Koristimo izraz :

Prema tome:

Dakle rješenje leži u (0,1).


      

© Hologram 2005-2019