Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-89-19 - Prijemni ispit FER 1989

Previous Chapter Next

Pravci  sijeku se u središtu kružnice . Kut među njima iznosi

A. 60°                  B. 30°                  C. 90°                  D. 45°                  E. 75°

Dopunimo jednadžbu kružnice:

Prema tome, središte kružnice je u točki (1, –2). Sada odredimo parametre u jednadžbama pravaca:

Koefcijenti smjera pravaca su a i 1/b. Koefcijent smjera je jednak tangensu kuta između pravca i -osi:

Razlika kuteva je 45°.


      

© Hologram 2005-2019