Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 TF-90-26 - Prijemni ispit FER 1990

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Balon ukupne mase 200kg spušta se konstantnom brzinom. Kolika je masa balasta koji treba izbaciti, da bi se isti balon podizao jednakom brzinom? Sila uzgona iznosi 1800N.

A. 33 kg               B. 25 kg               C. 29 kg               D. 43 kg               E. 37 kg

Na balon djeluju sile:

- sila teža (prema dolje)
- uzgon (prema gore)

Ako se balon kreće konstantnom brzinom te sile se poništavaju. Imamo dva slučaja:

dizanje:   
spuštanje:

S  smo označili masu balasta kojeg smo izbacili. Zbrojimo te dvije jednadžbe:

Prema tome je masa balasta:


      

© Hologram 2005-2015