Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-90-29 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Molekula mase 3,35×10-26kg udara u stijenku posude brzinom 600m/s. Pravac gibanja molekule i stijenka posude zatvaraju kut od 45°. Koliki je impuls sile primila stijenka posude?

A. 1,42×10-21Ns    B. 0                      C. 5×10-23Ns         D. 10-13Ns            E. 2,84×10-23Ns

Molekula ima impuls:

Udarom u zid molekula promjeni impuls za dvostruki iznos komponente okomite na zid:      

© Hologram 2005-2019