Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-90-10 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Zbroj polumjera dviju koncentričnih kružnica iznosi 36cm. Tetiva veće kružnice ima duljinu 36cm, a manja je kružnica dijeli na tri jednaka dijela. Polumjer veće kružnice iznosi

A. 18 cm              B. 19 cm              C. 20 cm              D. 21 cm              E. 22 cm

Nacrtajmo kružnice:


Napišimo Pitagorine teoreme za dva istakuta trokuta:

Oduzmimo dva izraza i iskoristimo to što znamo zbroj polumjera:


      

© Hologram 2005-2019