Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 TM-90-14 - Prijemni ispit FER 1990

Prethodni Poglavlje Sljedeći

U kocku ABCDA1B1C1D1 upisana je četverostrana piramida ABCDA1. Ako je oplošje upisane piramide 1dm2, onda je oplošje kocke (u dm2)

A. 1,75                                                              

Piramida ima bazu jednaku bazi kocke i četiri pobočke:


Sve pobočke su pravokutni trokuti, dvije i dvije su sukladne. Katete dvije se poklapaju s bridovima kocke pa je njihova površina a2. Dvije imaju za jednu katetu brid, a za drugu plošnu dijagonalu kocke, pa im je površina . Zajedno s bazom to daje oplošje:

Oplošje kocke je:


      

© Hologram 2005-2015