Search
Tuesday, October 27, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-90-21 - Prijemni ispit FER 1990

Previous Chapter Next

Kružnica k sa središtem u prvom kvadrantu dira kružnicu  a os Oy u točki (0,10). Polumjer kružnice je

                                                                             

Imamo kružnicu koje dira drugu kružnicu u nepoznatoj točki, te pravac (y-os) u zadanoj točki. Najprije pregrupiramo članove zadane kružnice:

Imamo kružnicu polumjera 5 oko točke (–2, 4).

Budući da tražena kružnica dira pravac, njezino središte mora ležati na okomici na pravac kroz diralište, dakle na pravcu:

Udaljenost središta kružnice od dva dirališta mora biti jednaka. Budući da ne znamo gdje je diralište sa zadanom kružnicom iskoristimo činjenicu da je udaljenost središta dvije kružnice koje se diraju jednaka zbroju polumjera. Ako je polumjer tražene kružnice r, imamo:

Iz prve jednakosti je jasno x0 = r. Osim toga znamo da središte kružnice leži na pravcu, pa y0 = 10. Kada to uvrstimo, imamo:


      

© Hologram 2005-2019