Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 FER 1991/1992

Riješeni zadaci s prijemnog ispita na FER-u - školska godina 1991/1992, 1. ispitni rok (ukupno 11)

Zadatak TM-91-02 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.2
Zadatak TM-91-06 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.6
Zadatak TM-91-09 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.9
Zadatak TM-91-13 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.13
Zadatak TM-91-17 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.17
Zadatak TM-91-20 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.20
Zadatak TM-91-23 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.23
Zadatak TF-91-26 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.26
Zadatak TF-91-30 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.30
Zadatak TF-91-34 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.34
Zadatak TF-91-40 - Prijemni ispit FER 1991
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1991, Izvornik: 1, Oznaka: 21.40

      

© Hologram 2005-2019