Search
Monday, August 10, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-91-26 - Prijemni ispit FER 1991

Previous Chapter Next

Tri točkasta naboja postavljena su na kružnici plumjera 4cm tako da su međusobne udaljenosti naboja jednake. Koliki je iznos jakosti električnog polja u centru kružnice ako su dva naboja pozitivna, a treći je negativan? Svaki od tri naboja je po apsolutnoj vrijednosti jednak 6,67×10-9C. (e0=8,85×10-12C2N-1m-2)

A. 1,5×106V/m      B. 3,5×105V/m      C. 7,5×104V/m      D. 8,5×103V/m      E. 9,5×102V/m

Nacrtajmo zadanu situaciju s tri naboja:


Budući da su očito naboji raspoređeni na vrhovima pravilnog šesterokuta, udaljenost od svakog do središta je jednaka a. Razmatranjem sila dolazimo do zaključka da su vektori električnog polja jednaki po iznosu, a između njih je kut od 60°. Komponente okomite na srednji vektor se uzajamno poništavaju, a paralelne s njim zbrajaju. Budući da je cos 60° = 1/2, projekcije oba vektora na srednji su jednake polovici vektora, pa je ukupno polje dvostruko veće od srednjeg vektora, tj:


      

© Hologram 2005-2019