Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-91-02 - Prijemni ispit FER 1991

Previous Chapter Next

Koliko stranica ima knjiga ako ju je student pročitao u tri dana, i to: prvog dana 60 stranica, drugog dana 1/3 ostatka, a trećeg dana 25% manje nego za prva dva dana?

A. 168                  B. 172                  C. 190                  D. 150                  E. 210

Ako knjiga ima  stranica, u prva dva dana je pročitao:

Trećeg dana je pročitao 25% manje, tj. 75% onog što je pročitao u prva dva dana, i pročitao je cijelu knjigu:


      

© Hologram 2005-2019