Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-91-13 - Prijemni ispit FER 1991

Previous Chapter Next

Unutarnji kutovi konveksnog n-terokuta čine aritmetički niz s razlikom 5°. Ako je najveći kut tog n-terokuta 160°, onda je n jednak

A. 9                      B. 10                    C. 12                    D. 16                    E. 32

Konveksni n-terokut možemo popločati s n – 2 trokuta kao na slici.

Zbroj kuteva u takvom poligonu jednak je zbroju kuteva svih trokuta i iznosi .

Zbroj aritmetičkog niza koji ima n članova s razlikom d i najveći član a iznosi:

Izjednačimo li ta dva zbroja, imamo:

Pozitivno rješenje kvadratne jednadžbe je n = 9.


      

© Hologram 2005-2019