Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 FER 1992/1993

Riješeni zadaci s prijemnog ispita na FER-u - školska godina 1992/1993, 1. ispitni rok (ukupno 10)

Zadatak TM-92-03 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.3
Zadatak TM-92-08 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.8
Zadatak TM-92-11 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.11
Zadatak TM-92-15 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.15
Zadatak TM-92-18 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.18
Zadatak TM-92-23 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.23
Zadatak TF-92-27 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.27
Zadatak TF-92-31 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.31
Zadatak TF-92-34 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.34
Zadatak TF-92-38 - Prijemni ispit FER 1992
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1992, Izvornik: 1, Oznaka: 23.38

      

© Hologram 2005-2019