Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-92-31 - Prijemni ispit FER 1992

Previous Chapter Next

Tri točkasta naboja smještena su u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu ovako: prvi veličine 5mC u ishodištu, drugi veličine -2mC u točki (0,a) i treći, veličine kao i prvi, u točki (a,a). Koliki je iznos rezultantne sile koja djeluje na treći naboj, ako je a=0,1 m? (e0 = 8,85×10-12F/m)

A.  0,8 N              B. 8 N                  C. 7 N                  D. 2 N                  E. 0 N

Nacrtajmo zadanu situaciju s tri naboja:

Iskoristili smo činjenicu da se naboji istog predznaka odbijaju. Da bi zbrojili sile, moramo ih rastaviti na komponente, zbrojiti komponente i onda primjeniti Pitagorin poučak da izračunamo duljinu vektora.

Primjenimo Pitagorin teorem:

Uvrstimo vrijednosti:


      

© Hologram 2005-2019