Search
Monday, March 01, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-92-03 - Prijemni ispit FER 1992

Previous Chapter Next

Zbroj šest uzastopnih prirodnih brojeva je 57. Njihov najmanji zajednički višekratnik je

A. 23 520             B. 23 720             C. 24 520             D. 25 520             E. 27 720

Uzastopni prirodni brojevi čine aritmetički niz s korakom d = 1. Suma prvih n članova aritmetičkog niza je:

, gdje je

Uvrstimo:

Radi se, dakle, o brojevima 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faktoriziramo ih i uzmemo najveće potencije za svaki od prostih brojeva koji se pojavljuju u rastavu.

Najmanji zajednički višekratnik je:


      

© Hologram 2005-2019