Search
Monday, March 01, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-92-18 - Prijemni ispit FER 1992

Previous Chapter Next

Pravilna uspravna šesterostrana prizma visine 3 cm i duljine brida 6 cm presječena je ravninom koja prolazi najvećom dijagonalom jedne osnovice i bridom druge. Površina presjeka je

A. 36 cm2                 B. 42 cm2             C. 48 cm2             D. 54 cm2             E. 60 cm2

Nacrtajmo presjek:


Presjek ravnine i prizme je trapez. Da odredimo njegovu površinu trebamo duljine dvije paralelne stranice (a i b) te visinu (v).

Baza pravilne šesterostrane prizme se može rastaviti na 6 pravilinih trokuta sa stranicom a. Svaki trokut ima visinu:

Iz pogleda okomito na ravninu zamjetimo trokut iz kojeg možemo dobiti visinu v:

Stranica b je jednostavno:

Prema tome je površina:


      

© Hologram 2005-2019