Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-93-01 - Prijemni ispit FER 1993

Previous Chapter Next

. Tada je vrijednost izraza  jednaka

A. 1                      B.                C.              D.                E.

To znači da je izraz dobro definiran.

Uvodimo supstituciju:


      

© Hologram 2005-2019