Search
Saturday, January 23, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-93-07 - Prijemni ispit FER 1993

Previous Chapter Next

Rješenje jednadžbe  leži u intervalu

A. (1,2)                B. (2,5)                C.              D. ()          E.

Potenciramo 1/2 sa cijelom jednadžbom:

Uvedemo supstituciju .


      

© Hologram 2005-2019