Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-93-11 - Prijemni ispit FER 1993

Previous Chapter Next

Kružnica polumjera r ima središte na kružnici polumjera R, (r < R). Koliki je omjer R : r, ako zajedničke tangente obiju kružnica zatvaraju kut od 60°?

A. 2 : 1                 B. 3 : 2                 C. 4 : 3                 D. 5 : 3                 E. 7 : 3

Nadopunimo sliku kao na skici. Dobili smo jednakostranične trokute stranica 2R i  2r. Udaljenost među središtima kružnice je R pa je i udaljenost od središta manje kružnice do sjecišta tangenti isto jednaka R (stranica velikog trokuta je 2R). Iz malog trokuta vidimo da je ta udaljenost jednaka 2r (to je upravo stranica malog trokuta). Dakle, R = 2r, odnosno R : r = 2 : 1.

 


      

© Hologram 2005-2019