Search
Saturday, September 19, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-94-32 - Prijemni ispit FER 1994

Previous Chapter Next

Gibajući se brzinom 12 km/h vagon mase 50 tona nalijeće na mirni vagon mase 30 tona. Sudar vagona je savršeno neelastičan. Na kojoj će se udaljenosti vagoni zaustaviti ako je faktor trenja između vagona i tračnica 0,05?

A. 7 m                  B. 4,4 m               C. 16 m                D. 2,7 m               E. 3,2 m

m1 = 50 t = 50000 kg
m2 = 30 t = 30000 kg
v1 = 12 km/h = 3,33 m/s
v2 = 0
m = 0.05

Poslije sudara vagoni nastavljaju gibanje brzinom  kao jedno tijelo. Impuls je sačuvan:


      

© Hologram 2005-2019