Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-94-08 - Prijemni ispit FER 1994

Previous Chapter Next

Zbroj tri broja koji čine rastući geometrijski niz iznosi 126. Ako je srednji član tog niza jednak 24, koliko iznosi najmanji?

A. 2                      B. 6                      C. 8                      D. 3                      E. 4

Niz je rastući pa je a = 6.


      

© Hologram 2005-2019