Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-95-34 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Tri su kondenzatora C1, C2, i C3 spojeni tako da su C1 i C2 spojeni serijski, a onda je taj serijski spoj spojen paralelno sa C3. Ako C1 i C3 zamijene mjesta, kapacitet te kombinacije jednak je polovini kapaciteta prethodne. Koliko je puta kapacitet C3 veći od kapaciteta C2 , ako je C1 dvaput veći od C2?

A. 2                      B. 0.5                   C. 1                      D. 1.33                 E. 5


      

© Hologram 2005-2019