Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-95-05 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Između brojeva 33 i 145 interpolirano je 6 brojeva, tako da svih 8 brojeva čine aritmetički niz. Koliki je zbroj svih članova niza?

A. 712                  B. 803                  C. 731                  D. 752                  E. 799

6 interpoliranih brojeva čine aritmetički niz (podjednako su udaljeni). Zajedno sa dva broja na krajevima intervala (33 i 145) formiraju 7 podintervala duljine d.

Suma prvih n članova aritmetičkog niza:


      

© Hologram 2005-2019