Search
Saturday, October 19, 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-95-15 - Prijemni ispit FER 1995

Previous Chapter Next

Ako plašt uspravnog stošca volumena 100p, s polumjerom baze 5, razvijemo u ravninu dobijemo kružni isječak s kutom

A.                  B.                   C.                  D. p                     E.

 


l je dio zamišljene kružnice označene isprekidanom linijom.

Opseg cijelog kruga označimo sa O, O = 2sp  = 26p

a se prema punom kutu (2p) odnosi kao l prema OÞ

 


      

© Hologram 2005-2015