Search
Saturday, January 16, 2021 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 FER 1996/1997

Riješeni zadaci s prijemnog ispita na FER-u - školska godina 1996/1997, 1. ispitni rok (ukupno 11)

Zadatak TM-96-01 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.1
Zadatak TM-96-04 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.4
Zadatak TM-96-08 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.8
Zadatak TM-96-13 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.13
Zadatak TM-96-16 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.16
Zadatak TM-96-20 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.20
Zadatak TM-96-24 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Matematika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.24
Zadatak TF-96-28 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.28
Zadatak TF-96-31 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.31
Zadatak TF-96-34 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.34
Zadatak TF-96-37 - Prijemni ispit FER 1996
Predmet: Fizika, Smjer: Elektrotehnicki, Godina: 1996, Izvornik: 1, Oznaka: 31.37

      

© Hologram 2005-2019