Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-96-37 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Zraka svjetlosti šireći se kroz tekućinu upada na površinu tekućina – zrak pod kutem 45° prema normali. Prilikom loma, zraka skrene od prvobitnog smjera za 25°19´. Koliki je indeks loma tekućine? (Indeks loma zraka je 1,0)

A. 1,33                 B. 1,44                 C. 1,5                   D. 0,752               E. 1,56

       

© Hologram 2005-2019