Search
Wednesday, June 03, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-96-08 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Ako je  2x + 3y = 19,  22x + 32y = 265, onda je  xy  jednako

A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6                      E. 7

Uz supstituciju  2x = a,  22x = (2x)2 = a2  i  3y = b,  32y = (3y)2 = b2  sustav prelazi u:

Dobili smo dva rješenja u kojima su  a  i  b  samo zamijenjeni. Oba su rješenja dobra, a budući da tražimo umnožak  x × y  svejedno nam je koji je  a(x), a koji  b(y). Biramo onaj s kojim nam je lakše računati:


      

© Hologram 2005-2019