Search
Monday, January 20, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-96-13 - Prijemni ispit FER 1996

Previous Chapter Next

Iz točke  T  na kružnici  r  povučene su tetive duljina 3 i 8. Ako je kut između tih tetiva  p/3, onda polumjer kružnice iznosi

                                                             

Odredimo duljinu  ½T1T2½ pomoću kosinusnog teorema za trokut  TT1T2:

Prema teoremu o obodnom kutu  a = 2 × 60° = 120°. Primjenimo opet kosinusni poučak, sada na trokut  ST1T2:


      

© Hologram 2005-2019