Search
Friday, October 30, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-97-27 - Prijemni ispit FER 1997

Previous Chapter Next

Dvije su lopte bačene istovremeno vertikalno prema gore. Prva ima početnu brzinu v1=20m/s, a druga v2=24m/s. Kolika je udaljenost između njih kada je prva lopta na maksimalnoj visini?

A. 20,40 m           B. 28,56 m           C. 16,28 m           D. 8,15 m             E. 14,28 m

Lopta je na maksimalnoj visini kada joj je brzina 0.

Za to vrijeme lopta postigne visinu

Za isto vrijeme druga lopta postigne visinu

Razlika u visini je h2 - h1 = 8,15 m


      

© Hologram 2005-2019