Search
Monday, September 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-97-39 - Prijemni ispit FER 1997

Previous Chapter Next

U otvorena prazna kolica mase 800kg, koja se gibaju horizontalno brzinom 1,5m/s, padne okomito odozgo 600kg šljunka. Kolika će biti brzina kolica napunjenih šljunkom?

A. 1,50 m/s          B. 2,00 m/s           C. 1,02 m/s          D. 0,86 m/s          E. 0,63 m/s

Koristimo zakon sačuvanja impulsa (ili, pod drugim nazivom, količine gibanja). Implus je sačuvan po komponentama, mi gledamo samo vodoravnu komponentu. Na početku imamo kolica mase m koja se kreću brzinom v:

U kolica padne šljunak mase M koji nema vodoravnu komponentu impulsa (naglašeno je da pada okomito!). Brzina se promjeni na v':

Po zakonu sačuvanja impulsa oba su impulsa jednaka, i iz toga dobijemo brzinu kolica sa šljunkom:

Brzina kolica napunjenih šljunkom se smanji na 0,86 m/s.


      

© Hologram 2005-2019