Traži
21. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 TF-98-30 - Prijemni ispit FER 1998

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Aktivnost radioaktivnog uzorka padne nakon dva dana s 4×107 Bq na 2,4×107 Bq. Kolika će biti aktivnost tog radioaktivnog uzorka nakon daljnjih 8 dana?

A. 4,5×106 Bq       B. 3,1×106 Bq       C. 2,5×106 Bq       D. 1,8×106 Bq       E. 5,1×106 Bq

Aktivnost radioaktivnog izvora A je proporcionalna broju neraspadnutih atoma N, koji se mijenja prema zakonu:

Mi imamo zadano:

Prema tome je konstanta raspada:

Nakon daljnjih 8 dana aktivnost se smanji na:

Bitno je uočiti da zakon raspada vrijedi za bilo koji vremenski period, tj. isti je zakon u prva dva dana i sljedećih 8.


      

© Hologram 2005-2015