Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-99-36 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

Koji će izotop nastati iz početnog nuklida  nakon triraspada i dva  raspada?

A.               B.               C.               D.               E.

U jednom a raspadu jezgra gubi a-česticu . Kroz tri a raspada Z se smanji za 12, a A se smanji za 6.

Kod  raspada jezgra gubi -česticu . Nakon dva takva raspada Z ostaje nepromijenjen, a A se poveća za 2.

Dakle, nakon tri a i dva raspada, Z se smanji za 12, a A se smanji za 4.


      

© Hologram 2005-2019