Search
Friday, May 29, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TM-99-16 - Prijemni ispit FER 1999

Previous Chapter Next

U pravilnoj četverostranoj piramidi brid osnovice je duljine 8, a brid pobočke duljine 10. Volumen piramide je¼

A.          B.                 C.                  D.             E.

Pravilna četverostrana piramida se sastoji od baze koju čini kvadrat i plašta sastavljenog od četiri jednakokračna trokuta.

 


Volumen piramide računamo prema formuli:

                                           

Bazu piramide računamo kao površinu kvadrata:

Visinu ćemo dobiti ako primjenimo Pitagorin poučak na dva trokuta koji su izrezani iz piramide:

Za osjenčani veći trokut vrijedi:

 


Isto tako za manji trokut:

Sada uvrstimo vrijednosti u formulu za volumen:


      

© Hologram 2005-2019