Search
Wednesday, October 21, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-00-25 - Prijemni ispit FER 2000

Previous Chapter Next

Kugla polumjera R = 20 cm kotrlja se (bez sklizanja) po horizontalnoj ravnini brzinom . Zatim naiđe na nizbrdicu, pa ponovno nastavlja po ravnom dijelu puta. S koliko se okretaja u sekundi kotrlja kugla na donjoj ravnini, ako je visinska razlika dviju ravnina jednaka 5 m? (, moment tromosti kugle s obzirom na os kroz središte kugle iznosi )

A. 20.3       B. 6.7         C. 12.5       D. 42.2       E. 78.3

Razlika u potencijalnoj energiji  jednaka je razlici u energiji kotrljanja.

Energija kotrljanja sastoji se od kinetičke energije pravocrtnog gibanja i energije rotacije kugle:

Uvrštavanjem, i uz ,  imamo:

Frekvencija f izražena u okretajima u sekundi je .


      

© Hologram 2005-2019