Search
Saturday, December 05, 2020 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Login
 Sadržaj Minimize


    

 
 TF-00-40 - Prijemni ispit FER 2000

Previous Chapter Next

Kolikom je silom opterećen prozor batiskafa uronjenog u jezero na dubinu od 500 m? Prozor je kružnog oblika i ima promjer 40 cm. Gustoća vode je .

A.  N      B.  N       C.  N      D.  N      E.  N

Tlak na dubini h jednak je .

Imamo zadano:h = 500 m

pa je tlak na dubini od 500 m  Pa.

Tlak je u svim smjerovima isti, pa tako i okomito na prozor.

Sila kojom je opterećen prozor iznosi:

 N


      

© Hologram 2005-2019