Traži
22. veljača 2019 ..:: Zadaci » Pregled ::..   Prijava
 Sadržaj Minimiziraj


    

 
 TF-02-37 - Prijemni ispit FER 2002

Prethodni Poglavlje Sljedeći

Zraka svjetlosti pada pod upadnim kutom 56° u središte gornje plohe staklene kocke, dok lomljena zraka pada u donji vrh kocke. Koliki je indeks loma stakla?

A. 1.77                B. 1                       C. 1.44                D. 1.56                  E. 1.33


Stranica trokuta b je pola dijagonale kvadrata:

 Iz osjenčanog trokuta:

Snellov zakon:

Indeks loma stakla je:


      

© Hologram 2005-2015